Pharmaswiss Poland

Spółka z o.o.

Pharmaswiss Poland Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów
KRS 0000446696, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 813 367 62 03
Regon 180935403
kapitał zakładowy 5000zł, w pełni opłacony